Ανάδειξη Αρχαίων Ευρημάτων στην περιοχή του Καματερού.

Ανάδειξη Αρχαίων Ευρημάτων στην περιοχή του Καματερού.
Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
 
Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού (Απρίλιος 2008) σε οικόπεδο στο Καματερό, επί των οδών Ζορμπά και Κορδάτου, βρέθηκε αρχαίος τάφος.
Ο τάφος πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα, της οποίας τα οστά βρέθηκαν άθικτα μέσα στον τάφο μαζί με μικρό αγγείο και νομίσματα. Επίσης αποκαλύφθηκε επιτύμβια στήλη με τη μορφή μιας κοπέλας στην οποία αναγράφεται το όνομα της. Ονομαζόταν Συνφορούσα, κόρη του Καλλίστρατου και ήταν από τη Μίλητο.
 
Οι εργασίες ανάδειξης των ευρημάτων.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και μετά την διενέργεια αρχαιολογικής ανασκαφής, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν τμήμα αρχαίου αγωγού και πλήρως ο αρχαίος τάφος, προχώρησε σε σύνταξη μελέτης έργου που αφορά την κατασκευή τοιχίου ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των περιτοιχίσεων των όμορων ιδιοκτησιών και σε σύνταξη μελέτης εργασίας για την ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων (αγωγού και τάφου).
Κατά την έναρξη των εργασιών λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των περιτοιχίσεων όμορων ιδιοκτησιών.
Περιμετρικά του τάφου και του αγωγού πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές σε βάθος 50 εκατοστών κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. Οι εκσκαφές σε επαφή με τα αρχαία πραγματοποιήθηκαν με το χέρι και η αποχωμάτωση με εκσκαπτικό μηχάνημα.
Ακολούθησε ο  καθαρισμός της τελικής στάθμης του περιβάλλοντος χώρου και της οριστικής θέσης των αρχαίων.
Στη συνέχεια έγινε η τοποθέτηση ναρθήκων βάσης, η ενίσχυση με οπλισμό, η τοποθέτηση αγκίστρων για την ανύψωση και στερέωση των αρχαίων, η αποκόλληση και προσωρινή απομάκρυνση των μνημείων προκειμένου να διαμορφωθεί και ανυψωθεί η επιφάνεια έδρασης αυτών, η τοποθέτηση και η τελική διαμόρφωση του χώρου.
Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2011 και η συνολική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 39.472 Ευρώ.
 

Share this post