ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΑ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής

και Εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis»

με την ευγενική υποστήριξη της AlphaBank.

 

Στο πλαίσιο προσπάθειας για την προαγωγή της υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis» και τα Κ.Α.Π.Η. Αγ. Αναργύρων-Καματερού, με την ευγενική υποστήριξη της Alpha Bank, πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος της σειράς ενημερωτικών ομιλιών σε Κ.Α.Π.Η. διαφόρων Δήμων της Αττικής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, αίθουσα «Μαρία Έλενα» στους Αγ. Αναργύρους.  

Ως θέμα της εκδήλωσης επελέγη, όχι τυχαία, ένα από τα σημαντικότερα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι: τα ατυχήματα στο σπίτι. Όπως αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας οι πτώσεις αποτελούν την τρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλικιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία των θανάτων από τραυματισμό προέρχονται από πτώσεις.

Αν αναλογιστούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πληθυσμός γηράσκει με ταχύτατους ρυθμούς - στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 αγγίζει το 17% - όλες οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού. Βασικό, μάλιστα, στόχο αποτελεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού. Καθώς ο όρος υγιής γήρανση δεν αφορά μόνο στη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στην απασχόληση και την παραγωγική διαδικασία αλλά κυρίως στην ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους μέσα από την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας, η πρόληψη θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ιατρός, κος Γιώργος Γιαννόπουλος, ανέλυσε στους περίπου 140 παρευρισκόμενους τρόπους πρόληψης των ατυχημάτων στο σπίτι μέσα από πρακτικές μεθόδους. Η παρουσίαση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Alpha-to-Omega- New pathways towards volunteering and life learning for senior European citizens”, στο οποίο το Ινστιτούτο συμμετείχε ως εταίρος.

Με τη βοήθεια εικόνων και παραδειγμάτων και την ενεργό συμμετοχή του κοινού, επισημάνθηκαν οι χώροι του σπιτιού στους οποίους οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχήματος αλλά και οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων στους χώρους αυτούς και δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για τη σωστή οργάνωση του χώρου και την αποφυγή ατυχημάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Νίκος Σαράντης, ο οποίος αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο του Δήμου μέσω θεσμών, όπως το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό παντοπωλείο. Παράλληλα ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και τόνισε πόσο χρήσιμες και σημαντικές είναι τέτοιες ομιλίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Νίκος Παντελιάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αλέξανδρος Σαμόλης.  

 
 
 
 

Share this post