ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  15-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. πρωτ.      9590

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας – Περιβάλλοντος που εγκρίθηκε με την 295/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού:

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε τοίχους, κολώνες, δένδρα, κτίρια κ.λ.π.) .

 Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1491/84, καθώς και του Ν. 1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου και τη καταβολή του τέλους διαφήμισης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των ΟΤΑ και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Στους μη συμμορφούμενους που ρυπαίνουν με εμπορικές - διαφημιστικές αφίσες, φεϊγβολάν, έντυπα, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό  κ.λ.π. επιβάλλεται πρόστιμο.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ζήσης Πότσης

 

Share this post