ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 118/2011
 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Θέμα:Ψήφισμα για τη Λιβύη.
 
 
Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα 22-3-2011 ημέρα Τρίτη του μηνός Μαρτίου, του έτους 2011, και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8791/18-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σαράντη και παρούσας της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ελένης Καλτσά, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα μέλη (30), απόντα τρία (3) μέλη και ονομαστικά οι:
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (Πρόεδρος)
1.ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2.ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ
3. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
5. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
 
7. ΔΡΟΣΟΣ –ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
8. ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
9. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
10. ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
 
11. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
12. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
13. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ – ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 
14.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤAΚΗ ΜΑΡΙΑ
 
15. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα
16. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ
 
18. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ
19. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
24. ΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
26. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
28. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΜΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρατηρήσεις:. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δανάκος Χριστόφορος προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νταηλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων και Καματερού κ.κ. Βακόνδιος Παναγιώτης και Ψαρρός Άγγελος ήταν παρόντες.
 
 
 
 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
 
Α. Η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» πρότεινε το παρακάτω Ψήφισμα για τη Λιβύη:
 
          «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων Καματερού, καταγγέλλει την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη και τη συμμετοχή της Ελλάδας με απόφαση της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., απόφαση που στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία.
Ο λαός της Λιβύης είναι ο μόνος αρμόδιος για να λύσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν έχει ανάγκη από προστάτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Λιβύης. Αυτοί που επιτίθενται στη Λιβύη, είναι οι ίδιοι που έχουν φορτώσει στους εργαζόμενους τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης, είναι οι ίδιοι που τον εκμεταλλεύονται με τα Μνημόνια, ιδιωτικοποιήσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τους μισθούς πείνας.
Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, έχουν χρέος και καθήκον να παλέψουν αποφασιστικά κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της συμμετοχής της χώρας, κατά της Κυβέρνησης και των Κομμάτων που υποστηρίζουν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.
 
Β. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Σαράντης κατέθεσε το εξής ψήφισμα:
 
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη στο λαό της Λιβύης και ζητάμε να αποκατασταθούν όσο γίνεται γρηγορότερα, οι δημοκρατικές διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Αναργύρων, ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι υπέρ κάθε πολέμου, κάθε στρατιωτικής επέμβασης.    Καλούμε δε την Κυβέρνηση να κάνει ότι περνάει από το χέρι της, ώστε η Λιβύη να λειτουργήσει όσο γίνεται γρηγορότερα και δημοκρατικά».
 
Γ. Η παράταξη «Ενωτική Πορεία» πρότεινε το εξής ψήφισμα:
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Λιβύης. Καταδικάζει την ωμή στρατιωτική επέμβαση και καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα να συμμετέχει η χώρα μας με οποιονδήποτε τρόπο, σεβόμενη την αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία του λαού της Λιβύης.
Ο λαός της Λιβύης είναι ο μόνος αρμόδιος να λύσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν έχει ανάγκη από προστάτες, που είναι οι κύριο εκφραστές του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού».
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις ανωτέρω προτάσεις  και μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο:
 
                                          Αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία:
 
Εγκρίνει το ψήφισμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος :
 
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη στο λαό της Λιβύης και ζητάμε να αποκατασταθούν όσο γίνεται γρηγορότερα, οι δημοκρατικές διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Αναργύρων, ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι υπέρ κάθε πολέμου, κάθε στρατιωτικής επέμβασης.    Καλούμε δε την Κυβέρνηση να κάνει ότι περνάει από το χέρι της, ώστε η Λιβύη να λειτουργήσει όσο γίνεται γρηγορότερα και δημοκρατικά».
 
Γνώμη Μειοψηφίας: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κατσαντώνης Δημήτρης, Σκολαρίκος Θεόδωρος, Κοσμοπούλου Σεβαστή, Μάρας Βασίλειος, Καλτέκη Ευθυμία, Κουλούρης Νικόλαος και Τερζόγλου Παναγιώτης ψηφίζουν το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανάκος Χριστόφορος, Νταηλάκης Νικόλαος, Μανάρας Δημήτριος ψηφίζουν το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη της Ενωτικής Πορείας.
 
             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    118/2011.
      Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 
  Ακριβές Αντίγραφο
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
   ΤΣΕΛΕΚΑΣ  ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ                    1.   ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2.       ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.       ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4.       ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.       ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ 
6.       ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.       ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8.       ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9.       ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
10. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
11. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
13. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
14. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
22. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
23. ΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
25. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
27. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28.ΜΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
            
 

Share this post