ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Νίκος Σαράντης: Eπιτυχία της Διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου να είμαστε και λογιστικά με πλεόνασμα ”

 

Για σκληρή και συστηματική δουλειά που είχε ως αποτέλεσμα ο Δήμος να εμφανίζει λογιστικό πλεόνασμα 749.205,74 €, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης κατά την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014.

Το αποτέλεσμα  αυτό είναι μεγάλη επιτυχία  λαμβάνοντας υπόψη την διαρκώς αυξανόμενη οικονομική κρίση και τη μείωση των εσόδων από ιδίους πόρους. Είναι συνάρτηση πολλών επιμέρους θετικών οικονομικών δεικτών και συγκεκριμένα:

Mείωση οργανικών εξόδων σε σύγκριση με το 2013 κατά 1.758.688,74 € και από  το 2012 κατά 2.847.916,25 €, ενώ παράλληλα ο Δήμος κατάφερε τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εισπρακτικού του μηχανισμό, παρά την συνεχιζόμενη μείωση των επιχορηγήσεων, να κρατήσει σταθερά τα έσοδα με ελαφρά μείωση ύψους 121.548,2 €.

Μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές - πιστωτές κατά 30% δηλαδή από 3.493.250 € το 2013 σε 2.458,387 €  το 2014, ενώ η συνολική μείωση των υποχρεώσεων του Δήμου είναι 1.243.630 €.

Οι  καταθέσεις έκλεισαν το 2014 στα 1.348.429,86 € αυξανόμενες σε σύγκριση με το 2013  κατά 251.815 €.

Αύξηση των προβλέψεων για τυχόν κινδύνους στα επόμενα χρόνια κατά 375.831 €ενώ ταυτόχρονα  με την έγκριση της αίτησης για αναχρηματοδότηση των δανείων από το ταμείο παρακαταθηκών ο Δήμος πέτυχε τη μείωση επιτοκίων και ταυτόχρονα  επιμήκυνση δανείων για 15 χρόνια  εξασφαλίζοντας από  τοκοχρεολύσια τουλάχιστον 350.000 €, ετησίως.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν μεγαλύτερη άξια γιατί επετεύχθησαν με εξασφαλισμένη και χωρίς καμιά καθυστέρηση της μισθοδοσίας του προσωπικού καθώς και όλων των απαραιτήτων, αλλά και χωρίς σπατάλες  υλικών για την ορθή λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και την διαρκώς αυξανόμενη βοήθεια σε άπορους  και  δοκιμαζόμενους από την κρίση συνδημότες μας.        

Share this post