ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1/8/2011
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 135 61
Γραφείο Δημάρχου Τηλ. 210-2633800 – 210 2616359


2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                        Άγιοι Ανάργυροι 1-8-2011
                        Αριθμ. Πρωτ. 33040
           
                    Προς
                    Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης    
                                                      ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  (Δημοκρατίας κ. Ι. Μέρλα) την  7η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προκειμένου να γνωμοδοτήσετε σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για το διάστημα  2011-2014.
Ολόκληρο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο πρόγραμμα Διαύγεια, στη διεύθυνση:                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                          ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 
 

Μοιράσου την σελίδα