ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
                                                             
 
 
                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του N.3463/2006 σας προσκαλούμε την 24η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7.00 μ.μ. στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής οικον. έτους 2011», σε ότι αφορά την Οικονομική Κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης».
H Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων –Καματερού , που βρίσκεται στην οδό Ι. Μέρλα και Δημοκρατίας . Σε αυτή την Ειδική Συνεδρίαση προσκεκλημένοι είναι οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς του Δήμου.
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                                                         ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ

Share this post