ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αγιοι Ανάργυροι, 18/05/2012
 
Αρ.Πρωτ.
 
 
Προς
Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ’αριθμ.74/2012 μελέτης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» , έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 (κωδ.προσκλ. 12/2012/Δ) και εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Τ.Υ να υπογράφει όλα τα έντυπα που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα (1)την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 74/2012 μελέτης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού ………………….ΕΥΡΩ αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 (κωδ.προσκλ. 12/2012/Δ) και , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, (2)τον τρόπο εκτέλεσης με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με Ν.3669/08 και (3) έγκριση της
(4) την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Τ.Υ να υπογράφει όλα τα έντυπα που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Υπ’αριθμ.74/2012 μελέτη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η συντάκτρια
 
 
 
 
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.
 
Η προϊστάμενη τμήματος               
             μελετών
 
 
 
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Τοπογράφος Μηχανικός .
 
ο Δ/ντής Τ.Υ.
 
 
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 
 
 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
 
 
 
ΤΖΕΝΗ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αγιοι Ανάργυροι, 18/05/ 2012
 
Αρ.Πρωτ.
 
 
Προς
Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ’αριθμ.74/2012 μελέτης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» , έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 (κωδ.προσκλ. 12/2012/Δ) και εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Τ.Υ να υπογράφει όλα τα έντυπα που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα (1)την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 74/2012 μελέτης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού ………………….ΕΥΡΩ αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 (κωδ.προσκλ. 12/2012/Δ) και , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, (2)τον τρόπο εκτέλεσης με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με Ν.3669/08 και (3) έγκριση της
(4) την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Τ.Υ να υπογράφει όλα τα έντυπα που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Υπ’αριθμ.74/2012 μελέτη
 
 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
 
 
ΤΖΕΝΗ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ

Μοιράσου την σελίδα