ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 17- 09-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 21

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου)
Καματερό
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 2132039950-3
Φαξ. 210-23.16.017                                            

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης

1.      ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     

2.      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3.      ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ                            

4.      ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        

5.      ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ             

6.      ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

7.      ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

8.      ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              

9.      ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

10. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                   

11. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ        

12. ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΕΦΗ                   

13. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                 

14. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.      

15. ΤΕΤΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                     

 
                            Κοιν.:      Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                    Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2015 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου),Καματερού - ισόγειο) την 21η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ   2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    21/09/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

 ΑΡ. ΠΡ. 21/16-09-2015   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
 

1.       

   Ανάθεση καθαρισμού για το σχολ. έτος 2015-2016 στο 3ο ΝΗΠΙΑΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ .

 
 

2.       

 Έγκριση αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού ΙΤ (Η/Υ,Οθονών,πληκτ/γιο κλπ) στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων από το Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

3.       

 Αποδοχή & καταβολή της δ΄ δοσης (ύψους 10%) της χρηματοδότησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πληρωμή των καθαριστριών στα σχολεία (σχολ. έτος 14-15).

 

4.       

 Επικύρωση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση κυλικείου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων.

5.       

 Επανάληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για την μίσθωση κυλικείου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος.

6.       

 Παραχωρήσεις σχολικών χώρων στα παρακάτω σχολεία:

 

·         2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

·         2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

·         3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

·         3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

·         4ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

·         5ο-10ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

·         6ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

·         8ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

·         11ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post