Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

 
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους έτους 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 € ενώ για τις άπορες οικογένειες το εισόδημα διαμορφώνεται ακολούθως:
·        Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ουσα και σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) 10.700
·        Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος μ’ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών /ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη)μέχρι 11.520€
·        Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι 14.400
·        Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ουσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα με τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280
·        Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος , πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€
·        Στην περίπτωση απόρου ατόμου με αναπηρία 67% και άνω , το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται το ΑΦΜ του αιτούντος και της/του συζύγου , να γίνει γνήσιο υπογραφής και να έχουν την ταυτότητα τους ( και φωτοτυπία αυτής).Για αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ.
Αιτήσεις συμπληρώνονται από τις 2 Μαϊου – 31 Μαϊου 2013 από τις 8.00 π.μ. έως 14.00μ.μ :
-Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα ,τηλ  213 2039921, -923
-Α ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων,Ν. Πλαστήρα & Κλεισούρας 2, τηλ. 210-2637844
-Β ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων , Πλαπούτα 2,τηλ. 210 2316100
-Δημαρχείο Καματερού ,2ος όροφος,τηλ.213 2039940
-Α ΚΑΠΗ Καματερού ,Β. Γεωργίου 13, τηλ. 210 2315240
                                                                                               
 
 

Μοιράσου την σελίδα