Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Άγιοι Ανάργυροι, 11-6-2011           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.             29926
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του N.3463/2006, σας προσκαλούμε την 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18,00 μ.μ. στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης « Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής οικον. έτους 2010, σε ότι αφορά την Οικονομική Κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης».
H Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων –Καματερού , που βρίσκεται στην οδό Ι. Μέρλα και Δημοκρατίας .
 Σε αυτή την Ειδική Συνεδρίαση προσκεκλημένοι είναι οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς του Δήμου.
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                             ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ

Share this post