ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ Α.Μ. 21/16 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, Κ.Λ.Π.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Μαντζαβινάτου

Τηλ.2132023618 , fax 2102618738

email: mantzavinatou@agankam.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με Α.Μ. 21/16: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – φωτιστικών στηλών, κ.λ.π.)»,  προϋπολογισμού 79.999,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 
Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, κάντε κλικ 
εδώ.

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5YUJLaEpzOC1hRVU&usp=sharing

Share this post