ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ας & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ας & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015


δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:
https://drive.google.com/folderview?id=0BydRGS3EWRgATXFhSWcwRzZhUVE&usp=shar
ing

Share this post