Κάρτα υγείας για τους ηλικιωμένους των ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο «Εργοερευνητική»
Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης υγείας για τους ηλικιωμένους.
 
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καταγραφής ιατρικού ιστορικού 1.200 ηλικιωμένων των ΚΑΠΗ του Δήμου μας, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο «Εργοερευνητική».
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία «κάρτας υγείας» για κάθε ηλικιωμένο που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των δεδομένων που αφορούν την  υγείας του.
Άμεσα θα ακολουθήσει η επόμενη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνει   δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων θα υλοποιηθεί μετηνεπίσκεψηκινητώνμονάδωνσταΚΑΠΗ, όπουοιγιατροίθακάνουντιςεξετάσειςστους ηλικιωμένους.
 
 
 

Share this post