ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΆγιοι Ανάργυροι 18-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑρ. Πρωτ.44644

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα

Τ.Κ. 13561

Τηλ. 213-2039914-915

Πληροφορίες : Κ.Πατρελάκη- Β.Σταγάκη

ΠΡΟΣ:

κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

(Τακτικά Μέλη)

1. κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη

2. κ. Ζαζόπουλο Ιωάννη

3. κ. Σπαθαριώτη Εμμανουήλ

4. κ. Σταφυλά Παναγιώτη

5. κ. Τσίρμπα Γεώργιο-Σταύρο

6. κ. Καράλη Αντώνη

7. κ. Σκολαρίκο Θεόδωρο

8. κ. Παϊσόπουλο Χρήστο


(Αναπληρωματικά Μέλη)

1.κ. Δημάκο Διονύσιο

2. κ.Μαξούρα Θεόδωρο

3. κ.Ρέππα Ιωάννη

4. κ.Καλαρά Παναγιώτη

5. κ Κατσαντώνη ΔημήτρηΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 11ητακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την 22ηΔεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1. ΄Αρση ασυμφωνίας μεταξύ των Ο.Τ. 936 και 948Α της πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά

5-6”, λόγω διαφορετικής εφαρμογής στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών

γραμμών

2. Αιτήσεις κοπής δένδρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

3. Διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων, στη Δ.Κ.Α.Α. επί των οδών: α) Λ.Δημοκρατίας και

Αχελώου, β) Διστόμου και Αγ.Νικολάου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μοιράσου την σελίδα