Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2012 1. Εργασίες- Προμήθειες - Μελέτες

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
 
 
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   -   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
 
14/11/2011
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO 14001
20.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ monitors - infokiosks
0,00 €
1,00 €
ΚτΠ
 
2
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
50.000,00 €
1,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
60.000,00 €
0,00 €
 
 
3
 
0,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
60.000,00 €
1,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 15
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
20.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
60.000,00 €
0,00 €
 
 
3
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Απόφαση Δ.Σ.Κ. 390/2010)
45.000,00
0,00
 
 
5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
50.000,00
0,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
175.000,00 €
1,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
90.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                 
250.000,00 €
0,00 €
 
 
3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
230.000,00
0,00 €
 
 
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
40.000,00
0,00 €
 
 
5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΣΚΟΥΠΑΣ, ΕΝΌΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, κ.λ.π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
 
6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ "HOOKLIFT", ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
 
7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
 
8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΥΤΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ, κ.λ.π.)
10.000,00 €
0,00 €
 
 
9
SERVICE ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
50.000,00 €
0,00 €
 
 
10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ trucking - GIS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
9.000,00 €
0,00 €
 
 
12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
0,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
 
13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
0,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
 
14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
9.000,00 €
0,00 €
 
 
15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               
150.000,00 €
0,00 €
 
 
16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (σχοινιά, big-bag, μεταλλικά στεφάνια, αλυσίδες, ναυτικά λύδια κ.λ.π.)                
30.000,00 €
0,00 €
 
 
17
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΥΣΙΜΑΤ0Σ (υπόγειων & επίγειων κάδων, φρεατίων και κοινόχρηστων χώρων)      
15.000,00 €
0,00 €
 
 
18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΚΟΥΠΕΣ)
3.000,00 €
0,00 €
 
 
19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)                           
50.000,00 €
0,00 €
 
 
20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (λαμαρινόσκουπες, τσουγκράνεε, φτυάρια, φαράσια, τσάπες κ.λ.π. μικροεργαλεία)
10.000,00 €
0,00 €
 
 
21
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
20.000,00 €
0,00 €
 
 
22
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
23
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
 
24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ κ.λ.π.
10.000,00 €
0,00 €
 
 
25
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
23.000,00 €
0,00 €
 
 
26
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
20.000,00 €
0,00 €
 
 
27
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (σκούπες κ.α.)
40.000,00 €
0,00 €
 
 
28
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
90.000,00 €
0,00 €
 
 
29
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
 
30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
5.000,00 €
0,00 €
 
 
31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
32
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
33
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
1.269.000,00 €
5,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
2
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
20.000,00 €
0,00 €
 
 
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
35.000,00 €
2,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
7.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΤΟΥ Ι.Ν. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
8.000,00 €
0,00 €
 
 
3
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)
7.648,00 €
0,00 €
 
 
4
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ                                                          Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)                                                    
7.648,00 €
0,00 €
 
 
5
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
11.000,00 €
0,00 €
 
 
6
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
12.000,00 €
0,00 €
 
 
7
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
13.500,00 €
0,00 €
 
 
8
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
30.000,00 €
0,00 €
 
 
9
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
10
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.000,00 €
0,00 €
 
 
11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
12
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
25.000,00 €
0,00 €
 
 
13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ, 3Α, ΤΣΙΜΕΝΤΟ κ.λ.π.)
15.000,00 €
0,00 €
 
 
14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
17
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
45.000,00 €
0,00 €
 
 
18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
45.000,00 €
0,00 €
 
 
19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ
45.000,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
336.796,00 €
1,00 €
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                           
5.000,00 €
0,00 €
 
 
3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
 
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ
25.000,00 €
0,00 €
 
 
5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
45.000,00 €
0,00 €
 
 
6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
 
7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ κ.λ.π.                          
15.000,00 €
0,00 €
 
 
8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5.000,00 €
0,00 €
 
 
10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
 
11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ                     
15.000,00 €
0,00 €
 
 
12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
14
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                 
15.000,00 €
0,00 €
 
 
15
 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
16
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
24.500,00 €
0,00 €
 
 
17
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
18
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
19
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
 
20
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
 
21
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
 
22
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
5.000,00 €
0,00 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
319.500,00 €
0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.245.296,00 €
11,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post