Απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών Τελών για ΑμεΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και άπορους έτους 2013

Απαλλαγή ή μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού για ΑμεΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και άπορους έτους 2013
 
Με την αριθ. 369/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού εγκρίθηκε η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013, για ΑμεΑ, απόρους, πολυτέκνους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
Α. ΑμεΑ
§        Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.
§        Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 € έως 20.000 €, μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
§        Για τις οικογένειες που δύο (2) μέλη τους είναι ΑμεΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
§        Για τους πολύτεκνους με τέσσερα (4) παιδιά και άνω, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
§        Για τους τρίτεκνους στις περιπτώσεις που εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους  και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.
§        Για τους άγαμους γονείς με προστατευόμενα παιδιά με εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Γ. ΑΠΟΡΟΙ
§        Για απόρους οι οποίοι έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας , ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
§        Για άτομα με ατομικό εισόδημα έως 3.000 € και οικογενειακό έως 6.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Οι οικογένειες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.     Αίτηση (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 2/1/2013 έως 28/2/2013 και θα αφορούν το τρέχον έτος)
2.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3.     Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ
4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.     Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ , για το  2012.
6α. Για τα ΑμεΑ, απαιτείται Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
6β Για τα ΑμεΑ απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
7. Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει  η ιδιότητα του πολύτεκνου
8.Για τους απόρους, απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο εσόδων του Δήμου μας στο τηλ. 213 2023647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 με 14.00
                                                                                               
                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post