Ενημέρωση για την αποκομιδή των αποριμάτων

Σας ενημερώσουμε, ότι λόγω της απόφασης των εργαζομένων για κατάληψη του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, από την Κυριακή 26/6/11, και της 48ωρης γενικής απεργίας στις 28 και 29/6/11, που έχουν αποφασίσει η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δεν είναι δυνατή  η αποκομιδή των απορριμμάτων από 27/6/11 έως και 29/6/11.

Μοιράσου την σελίδα