ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι  7/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 754

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι

Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511

Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου

e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr

                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Στάθης Ευάγγελος

Κο   1. Πότσης Ζήσης

2. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος

2. Αρβανιτάκης Ιωάννης

3. Ζαζόπουλος Ιωάννης.

3. Κατσιμάρδος Σωτήριος

4. Κουλούρης Νικόλαος

4. Ρωμαίος Χαράλαμπος

5. Τρίγκα Νίκη

5. Αμανατίδης Νικόλαος

6. Γκολφινόπουλος Γιάννης

6. Ζιάννης Γεώργιος

7. Γιαννάκη Αργυρώ

7. Βασιλοπούλου Αργυρώ

8. Περάκης Αλέκος

8. Παπαδόπουλος Βασίλειος

9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη

9. Τομαράς Κων/νος

10. Μπαρδάνη Σοφία

10. Ρούσση Μαρία

11. Πατσούρας Νικόλαος

11. Αθανασάκη Τζούλια

12. Κρούπης Νικόλαος

12. Μπέης Εμμανουήλ

13. Παϊσοπούλου Έλλη

13. Κυριακόπουλος Ανδρέας

14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων

14. Μπίσιλα Ιωάννα

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

15. Στίγκα Θεοδοσία (Αναπληρώτρια Κουτελιέρη Γιάννη)

                                                                                                 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΗΝ 11η  Απριλίου 2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.754/7-04-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                  
1.

Απολογισμός Εσόδων-Δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ. οικονομικού έτους 2013.

2.

Έγκριση εκκαθάρισης λογαριασμού φυσικού αερίου πισίνας Ε.Κ.Α. και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, με τμηματικές αποδόσεις

 
3.

Έγκριση συντήρησης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προγράμματος Οικονομικής διαχείρισης (QPrime) και Μισθοδοσίας (Staff 5), για το έτος 2014.

4.

 Έγκριση και διάθεση ποσού για την συνδρομή μας σε κέντρο ελέγχου συναγερμού

 
5.

 Έγκριση και διάθεση ποσού για την συνδρομή μας σε ηλεκτρονικό μέσο

6.

 Έγκριση και διάθεση ποσού για την συνδρομή web hosting και domain name

7.

 Παραγραφή οφειλών του Ν.Π.Δ.Δ. προς τρίτους λόγω παρέλευσης διετίας ή πενταετίας, καθώς και διαγραφή λανθασμένων εγγραφών.

8.

 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση και έγκριση ανάλογης πίστωσης για την εργασία «παροχή πρώτων βοηθειών και πρόληψη ατυχημάτων από ιατρό στα αθλητικά προγράμματα»

 
9.

Έγκριση και διάθεση ποσού για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον πρώην υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Ευάγγελου Καναρέλη.

 
10.

Πραγματοποίηση παράστασης κλασικού χορού με τίτλο “Το κορίτσι που χόρευε με την καρδιά του” και ψήφιση πίστωσης.

11.Εξο

Πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο “Ο τόπος μας και η παράδοση” και ψήφιση πίστωσης.

12.

Πραγματοποίηση παραστάσεων θεατρικού παιχνιδιού και ψήφιση πίστωσης. (Κολλιοπούλου).

13.

Πραγματοποίηση γιορτή τένις και ψήφιση πίστωσης.

14.

Πραγματοποίηση γιορτής γυμναστικής και ψήφιση πίστωσης.

15.

Πραγματοποίηση εκδήλωσης σύγχρονου χορού με τίτλο“Flowing” & “Anford” και ψήφιση πίστωσης.

16.

Προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος εικαστικών και ψήφιση πίστωσης

17.

Έγκριση προγραμμάτων Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων Απριλίου-Ιουνίου 2014.

18.

Πραγματοποίηση παραστάσεων θεατρικού παιχνιδιού και ψήφιση πίστωσης. (Μητσάκου).

19

Ανταλλακτικά Οργάνων Φιλαρμονικής και ψήφιση πίστωσης.

20.

Ανταλλακτικά οργάνων γυμναστικής και ψήφιση πίστωσης.

 

Share this post