ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ιστοσελίδα www.agan.gov.gr
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης με εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής», στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, σύμφωνα με την απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Μ.Ο.Δ. α.ε. (Α.Δ.Α.:Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-Ψ01), πρέπει να συνταχθεί η Προκαταρκτική Υδραυλική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων για το σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
Ο Δήμος, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας του έργου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου σε Σύμβουλο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την ορθή εκπόνηση των μελετών και τη σύνταξη των αντίστοιχων φακέλων και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφοράς.
Η ανάθεση των «Υπηρεσιών υποστήριξης Προκαταρκτικής Μελέτης και Περιβαλλοντικής αδειοδότησης» θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του Α.Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας
 
 
 
 
 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα