Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία του Δήμου
Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα προγράμματα «Δράση για το κλίμα» (www.climatereactions.gr) και «Εξοικονόμηση Νερού» (www.watersave.gr), που αφορούν, αντίστοιχα, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της προστασία των υδατικών πόρων.
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία των εκπαιδευόμενων. Συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τον προβληματισμό πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την ευθύνη του οποίου έχει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Σωτήριος Καμαρινόπουλος, οι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει τις επαφές με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
Ήδη, έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως προς το σκέλος της «Εξοικονόμησης Νερού», σε μαθητές της 4ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012. Οι εκπαιδευτές του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα ενημερώσουν και εκπαιδεύσουν περίπου 46 μαθητές στο θέμα της εξοικονόμησης του νερού.
Καθώς οι επαφές με τα σχολεία των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού συνεχίζονται, καλούμε τους υπεύθυνους των σχολείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολύ σημαντική διότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα της εποχής μας και είναι άμεσα συνυφασμένη με την υγεία των ανθρώπων. Η υγεία του καθενός από εμάς δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο ατομικά, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, μέρος του οποίου είναι το φυσικό περιβάλλον. Οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα συμβάλλουν στην ορθότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών από τις μελλοντικές γενιές και, ως εκ τούτου, έχουν θετικές συνέπειες για την υγεία των γενιών αυτών.
 
 
 

Share this post