ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Β΄ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟ Β’  ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων με σκοπό τη διατήρηση , βελτίωση και ενίσχυση κινητικών δεξιοτήτων, την εμπλοκή σε νέες δραστηριότητες και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών, δημιούργησε ομάδα Κατασκευών.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές, να επεξεργαστούν καινούργια υλικά, να θυμηθούν παλιότερες δεξιότητες και να δημιουργήσουν. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων και εν όψει του Πάσχα η ομάδα έχει ήδη κατασκευάσει λαμπάδες οι οποίες θα δοθούν σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα που πληρούν κοινωνικο οικονομικά κριτήρια. 

 
ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων με στόχο τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των μελών, δημιουργεί την ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού. Η ομάδα έχει σκοπό τη συμμετοχή του ατόμου σε μια βιωματική, αυθόρμητη και ελεύθερη δραστηριότητα. Ένα «δημιουργικό συμβάν» προσφέρει άμεση ικανοποίηση στους συμμετέχοντες. Τους δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης των πέντε αισθήσεων, έκφρασης συναισθημάτων, ανακάλυψης του εαυτού, ανάπτυξης της φαντασίας, μέσα σ’ ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συντροφικότητας. Λεκτικές, γνωστικές, διαπροσωπικές, κινητικές ικανότητες καλλιεργούνται με όχημα το παιχνίδι, που συνιστά έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας.

 
 

Share this post