ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Άγιοι Ανάργυροι 04-08-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
 
 
 
 
 

Θέμα: Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ..

 

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14699/28-05-2015 (ΣΟΧ 2/2015) ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα δυο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων και δύο (2) ΔΕ Χειριστών Γερανοφόρων.

 
 
 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας και την μοριοδότηση-κατάταξη αυτών με βάση τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π., προσλαμβάνεται το κάτωθι προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου:

 
 
 
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ

3
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ

 
 
 
                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

 

Share this post