ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HERON

Συμμετοχή ΤΟΥ Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε ημερίδα ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

                                                                  – ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτών-Κτίρια και Αποδοτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτών-Κτίρια και Μεταφορές Ενεργειακή Συμπεριφορά Καταναλωτών-

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε στo πλαίσιo του προγράμματος HERON, με θέμα: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτών-Κτίρια και Μεταφορές». Το πρόγραμμα υλοποιεί το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Π.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών την Πέμπτη 11/02/2016, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το ΚΑΠΕ, το ΕΚΤ, Καθηγητές από μεγάλα Πανεπιστημιακά  ιδρύματα της Χώρας όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού εκπροσώπησαν ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κος Β. Σπανός και δύο από τα μέλη της Ομάδας Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, ο κος Η. Τσακανίκας, και η κα Ι. Λεγάκη. Η κα Λεγάκη παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει ο Δήμος από το 2011 (έτος προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων).

 

 

Share this post