ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ Α.Μ. 79/15 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2015 - 2016)"

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Μαντζαβινάτου

Τηλ.2132023618 , fax 2102618738

email: mantzavinatou@agankam.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με Α.Μ. 79/15«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου (2015 - 2016)» προϋπολογισμού159.995,94€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 
Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, κάντε κλικ 
εδώ.

Μοιράσου την σελίδα