Προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
Προκήρυξη θέσεων εργασίας
 
Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, θα απασχολήσει Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) διαφόρων ειδικοτήτων, ιατρό και εργάτες καθαριότητας, με σύμβαση έργου, που θα αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κατά την περίοδο 2009-2010.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις που θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά :
Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) και για τον Ιατρό
α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας  
γ) Αίτηση
Για τους εργάτες και τους φύλακες
α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αίτηση
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης επί των οδών Γ. Παπανδρέου & Μαυροκορδάτου (στο χώρο του Κολυμβητηρίου εκμάθησης του Δήμου).
           
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 7 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2009.
           
Οι ενδιαφερόμενοι για παροχή περισσότερων πληροφοριών μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων στη Δ/νση: Γ. Παπανδρέου & Μαυροκορδάτου, Άγιοι Ανάργυροι (τηλ.: 210- 2690644 - 210- 2938997).
 
 
 
 

Share this post