ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Άγιοι Ανάργυροι 13-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                  Αρ. Πρωτ. 10539
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915
Πληροφορίες : Ε. Καλτσά – Π. Ζάρας
E-mail: kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr
              zaras@0087.syzefxis.gov.gr
                                      
                                                         ΠΡΟΣ:
                                                     κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    
                                                1. κ. Καμαρινόπουλο Σωτήριο
2. κ. Κατσιμάρδο Σωτήριο
3. κ. Δρόσο Παπά Γεώργιο
4. κ. Κουτελιέρη Ιωάννη
5. κ. Κουρλέτη Απόστολο
6. κ. Μάρα Βασίλειο
7. κ. Τρίγκα Νίκη 
8. κ. Τερζόγλου Παναγιώτη 
 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 13.03.2012 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση των παρακάτω δύο(2) θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
 
1. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 369/2010 απόφασης Δ.Σ , του Δήμου Αγίων Αναργύρων.
2. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5Τ από το τμήμα της οδού Δωδεκανήσου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Λ.Κατσώνη και Γ.Παπανδρέου.
 
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης προώθησης των παραπάνω θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
 
 
                                                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                  Ε.Π.Ζ
 
 
                                                                   ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ – ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
                                                                 
 
 

Share this post