ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 
 

Ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την αντίθεση του στις καταργήσεις  Νομικών Προσώπων των Δήμων και την απόλυση των εργαζομένων τους, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Το κείμενο του ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού αναφορικά με τη διάταξη της υποπαραγράφου ΣΤ.12. του «πολυνόμου» που ψηφίστηκε την Κυριακή των Βαΐων, η οποία προβλέπει:

«Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε Ν.Π.Ι.Δ., προβλέπεται καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»,

καθώς και του νομοσχεδίου για τη Δημόσια Διοίκηση που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε διαβούλευση,

επισημαίνει ότι:

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ είναι κυρίως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, ένα μέρος του προσωπικού των οποίων συνδέεται μ’ αυτές με σχέση αορίστου χρόνου, και το λοιπό απασχολείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ήδη, στο πλαίσιο αρχικά του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010), ο αριθμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων περιορίστηκε δραστικά.  Με πρωτοβουλία της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ομοειδείς Δημοτικές Επιχειρήσεις συγχωνεύθηκαν, και άλλες, προβληματικές ή ανεπαρκείς, Δημοτικές Επιχειρήσεις έκλεισαν.  Σε όλες τις περιπτώσεις καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για την προστασία των εργασιακών σχέσεων, με γνώμονα την στήριξη της τοπικής απασχόλησης, την αποφυγή κοινωνικών κραδασμών, αλλά και τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Δήμων.

Μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΝΠΙΔ) ασκούνται θεμελιώδεις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως η ύδρευση και η αποχέτευση από τις ΔΕΥΑ),  υλοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που χωρίς την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έμεναν απρόσιτες στο ευρύ κοινό, αντιμετωπίζεται η ανεργία, και κυρίως παρέχονται, με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, υψηλού επιπέδου κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες, που ανακουφίζουν τα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα στην κρίση τμήματα του τοπικού πληθυσμού.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αξιοποιούν και υλοποιούν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκές πηγές, παράγοντας κοινωφελές έργο χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Κι όμως, το σύνολο των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στις λίστες που διακινούνται με φορείς των οποίων εξετάζεται η κατάργηση και η απόλυση των ΙΔΑΧ εργαζομένων σ’ αυτούς.

Η μονομερής «άνωθεν» κατάργηση θέσεων εργασίας, η μονομερής «άνωθεν» διαγραφή ολόκληρων δημοτικών φορέων, πλήττει τον πυρήνα της υπόστασης των Δήμων ως αυτοδιοικούμενων Οργανισμών.

Η κατάργηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων θα ανοίξει την λεωφόρο των ιδιωτικοποιήσεων: κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, κ.λπ.) που τώρα παρέχονται δωρεάν στον τοπικό πληθυσμό θα αποτελέσουν «φιλέτα» για την διανομή των οποίων θα διαγκωνίζονται ιδιωτικοί φορείς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού:

-       Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στα σχέδια κατάργησης Δημοτικών Επιχειρήσεων ή άλλων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ και απόλυσης του προσωπικού τους.

-       Επίσης εκφράζει την αντίθεσή του στη διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία ΝΠΔΔ των ΟΤΑ μπορούν να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ με Προεδρικό Διάταγμα, διάταξη που εντείνει τους φόβους μας για σενάρια ακρωτηριασμού της Αυτοδιοίκησης.

-        Ιδιαίτερα αναφορικά με τους εργαζόμενους σε ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης, η θέση μας είναι ότι κάθε εργαζόμενος, μόνιμος ή ΙΔΑΧ, που επηρεάζεται η θέση εργασίας του από τις συγχωνεύσεις ή καταργήσεις δομών και υπηρεσιών, μεταφέρεται και καλύπτει κάποια άλλη ανάγκη στην Αυτοδιοίκηση.

 
 
 
 

 

Μοιράσου την σελίδα