Μείωση ή απαλλαγή από τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών για τις οικογένειες που μειώθηκαν τα εισοδήματα τους.

Απαλλαγή ή μείωση στα τροφεία των Παιδικών Σταθμών για τις οικογένειες που μειώθηκαν τα εισοδήματα τους.
 
Απαλλαγή από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς για τις οικογένειες εκείνες που αντιμετωπίζουν την ανεργία καθώς και την μείωση των τροφείων για τις οικογένειες που τα εισοδήματα τους μειώθηκαν αισθητά, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, μετά από εισήγηση της Διοίκησης του Δήμου και συγκεκριμένα της αρμόδιας Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Παπαναγιωτάκη.
Σύμφωνα με την εισήγηση: « Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των οικονομικών δεδομένων, εξαιτίας της πρωτόγνωρης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θέτει ως βασική του υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη προς τις οικογένειες των παιδιών, που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, η Δημοτική Αρχή κρίνει απόλυτα αναγκαία την αναθεώρηση της είσπραξης των τροφείων από εκείνες τις οικογένειες που έχουν πληγεί οικονομικά εντονότερα ή αντικειμενικά αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τροφεία.»
Η εισήγηση πρότεινε και αποφασίστηκε από το Δ.Σ. «την ολοκληρωτική απαλλαγή των τροφείων για τις οικογένειες εκείνες που οι γονείς αντιμετωπίζουν την ανεργία καθώς και την ανάλογη μείωση των τροφείων για τις οικογένειες εκείνες, που τα εισοδήματα των οποίων μειώθηκαν αισθητά.
Η μεταβολή ή και η απάλειψη των τροφείων θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση και με την προϋπόθεση υποβολής ανάλογης αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά, είτε πρόκειται για απόλυση, είτε για σοβαρή μείωση των εισοδημάτων.
Ειδικότερα στην περίπτωση ανεργίας και των δυο γονέων προτείνεται η πλήρης απαλλαγή, στην περίπτωση ανεργίας του ενός γονέα προτείνεται αντίστοιχη μείωση ή και απαλλαγή ανάλογα με το τελικό εισόδημα που θα βεβαιώνεται και τέλος στην περίπτωση βεβαιωμένης μείωσης μισθού ή εισοδημάτων προτείνεται αναλογική περικοπή του ποσού των τροφείων.
Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί επιτροπή, με την ίδια σύνθεση που είχε και η επιτροπή που έκρινε τις αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα ανάλογα παραστατικά των γονέων που επιθυμούν την απαλλαγή ή την μείωση των τροφείων και να κρίνει τα παραπάνω.»
Οι γονείς μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους:
Για τους Σταθμούς της Δ.Κ. Καματερού, στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Καματερού, στη Διευθύντρια κα. Χρυσούλα Μπονίδου (τηλ. 210 2312353).
Για τους Σταθμούς της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων, στον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίων Αναργύρων, στη Διευθύντρια κα. Αικατερίνη Ρέτσα (τηλ. 210 8543637).
 

Share this post