Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 21 -07-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: …....

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 2132039950/3

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                            

1.            Ζαλακούδη Ξύδη Ευγενία

2.            Μάρα Βασίλειο

3.            Τρίγκα Νίκη

4.            Γεωργέλη Ελευθέριο

5.            Κολντηρη Γεώργιο 

6.            Μπιλάλη Ιωάννη

7.            Σπαθαριώτη Εμμανουήλ

8.            Γαρατζιώτη Ιωάννη

9.            Μουστάκη Μαρία

10.       Χρυσομάλλη Ρεβέκκα

11.       Λιακριδώνης Ηλίας

12.       Κακαλής Βασίλειος

13.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

14.        Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.

                    
                                      ΚοινΔήμαρχο

                                                κ. Νικόλαο Σαράντη

                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π. 

                                                κ. Ευάγγελο Στάθη

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 22η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ   2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 22/07/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ….../ 21-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
  1.  
Μείωση μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων του δήμου μας.
  1.  

Απασχόληση Καθαρίστριας με σύμβαση έργου - ορισμένου χρόνου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Σχολ.Ετος 2014-2015

  1.  

Κατάργηση τηλεφωνικής γραμμής στο 1ο Γενικό Λύκειο Καματερού .

   4.

Εξουσιοδότηση προέδρου για την παράσταση ενώπιον της επιτροπής διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων.

 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post