ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT III

 

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη διακρατικών δικτύων σχεδιασμού δράσης (Action Planning) τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT ΙΙΙ για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και με δίκτυο πόλεων από την Ευρώπη, υπέβαλλε πρόταση, η οποία και εγκρίθηκε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, συνολικά υποβλήθηκαν 99 προτάσεις από δίκτυα πόλεων και επιλέχθηκαν 21 - οι οποίες πλέον έχουν μπει στην A φάση υλοποίησης.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού συμμετέχει στο δίκτυο SUMP Network. Στο επιτυχημένο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Bielefeld, Γερμανία, ο Δήμος Burgos, Ισπανία, ο Δήμος Szekesfehervar, Ουγγαρία και ο Δήμος Slatina, Ρουμανία. Το αντικείμενο του δικτύου αυτού είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αστικής κινητικότητας με την παρότρυνση των πόλεων στην ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με κατανοητό και συνεργατικό τρόπο σε ορίζοντα δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Το έργο αυτό, θα υλοποιηθεί από το Γραφείο Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σημειώνεται, ότι μόνο τέσσερις ελληνικοί Δήμοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και ο Δήμος μας είναι ένας από αυτούς. Οι άλλοι Δήμοι, είναι ο Δήμος Αθηναίων που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα Refill, ο Δήμος Θεσσαλονίκης που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα Resilient Europe, Arrival Cities και ο Δήμος Πύλης που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα AGRI-URBAN.

 

 

Share this post