ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι  18-3-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.  7116

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            

 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 22 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

22-3-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

       7116/18-3-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

 

                

 

1.      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη εποχικών και

            πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Τσίρμπας)

 

2.      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

3.      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, έτους 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

4.      Προγραμματισμός ανανέωσης – παράτασης προσλήψεων, στα πλαίσια του

            προγράμματος: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” χρονικής

            περιόδου 2015-2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

5.      Προγραμματισμός πρόσληψης στα πλαίσια του προγράμματος: “ “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” - ΚΔΑΠ Αγίων Αναργύρων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

6.      Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών,

           για το 2016  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

7.      Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

8.      Προγραμματισμός προσλήψεων για απασχόληση αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης

           έργου, με αντίτιμο, για το έτος 2016  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών

           Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

9.      Καθορισμός ωριαίας αμοιβής συμβασιούχων μίσθωσης έργου με αντίτιμο, για τις

           υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών

           Υπηρεσιών   κ.Τσίρμπας)

 

10.  ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών, στα πλαίσια του γιορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στο Δήμο μας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

11.  Επιστροφή ποσού 149,57 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην εταιρεία Μ.ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

12.  Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο στο όνομα Κυβελέας Χαράλαμπος,

           για Πράξη Εφαρμογής (γειτονιά 2 ΄Ατταλος – Ο.Τ. 321)  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος   

          Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

13.  Διαγραφή ποσύ για κλήση κ.ο.κ. του Στρατή Δημητρίου, λόγω μείωσης του προστίμου από το Α.Τ. Καματερού  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

14.   Διαγραφή οφειλής από μισθώματα περιπτέρου 2014-2015, του οφειλέτη

             Χρήστου Κυπριώτη  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

            κ.Παπαναγιωτάκη)

 

15.  Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών” (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών  κ.Παπαναγιωτάκη)

 

16.  ΄Εγκριση πρακτικού επιτροπής μείωσης δημοτικών τελών για ΑΜΕΑ, κ.λ.π.(εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

17.  ΄Εγκριση διενέργειας διαδικασίας καταστροφής άχρηστων υλικών του 7ου Νηπιαγωγείου Καματερού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

 

18.  ΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής για απόσυρση οχημάτων του Δήμου, απ' την κυκλοφορία (εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Ελαιοτριβάρης

 

19.  ΄Εγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.Ελαιοτριβάρης)

 

20.  ΄Εγκριση κατασκευής, αποδοχή της με αρ. 29/2016 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Τοποθέτηση προστατευτικών τεμαχίων από αφρώδες υλικό στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ.Α.Α.”(εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Καμαρινόπουλος)

 

21.  ΄Αρση και επανυποβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Γεωργίου Σαλωνίδη και κληρον.Σεβαστής Τσαπακίδου στο Ο.Τ. 179 της Δ.Κ.Κ.  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Καμαρινόπουλος)

 

22.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Κατασκευή 2ου Βρεφον.Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους” (ΔΚΑΑ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Σ.Καμαρινόπουλος)

 

23.  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με μετατόπιση ρυμοτομικών γραμμών στην οδό Θεοτόκου στα Ο.Τ. 1211, 1214 και την έγκριση πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 1211 στη Δ.Κ.Κ. - σχετ. η αρ. 70/15 αποφ. ΕΠΖ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Σ.Καμαρινόπουλος)

 

24.  Κοπή δένδρων : α) ευκάλυπτος στην οδό Ευρυτανίας & Αγ.Λαύρας, στη Δ.Κ.Κ.,

            β) πεύκου στην οδό Ευρυτανίας αρ. 16 στη Δ.Κ.Κ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.

           Σ. Καμαρινόπουλος)

 

25.  Πραγματοποίηση εκδήλωσης ¨Αντιπολεμική συναυλία¨ και δέσμευση πίστωσης (εισηγητής κ.Παπαγεωργίου-εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Πολιτισμού)

 

26.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2016

 

27.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016

 

            Ενημερώσεις - ανακοινώσεις

      

 

  

 

 

     

              

 

Share this post