Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2012 2. Νέα Έργα

 
Ν Ε Α      Ε Ρ Γ Α
14/11/2011
ΚΩΔΙΚΟΣ 00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)                                    
150.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
0,00 €
1,00 €
Ο.Σ.Κ.
3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
0,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
4
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΚτΠ
5
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ hotspots ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0,00 €
1,00 €
ΚτΠ
ΣΥΝΟΛΟ
150.000,00 €
5,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
50.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
30.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
80.000,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 15
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ο.Σ.Κ.
2
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π.Η. - Κ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.)
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
6
ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 921Α
0,00 €
1,00 €
Ο.Σ.Κ.
7
ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 1010
0,00 €
1,00 €
Ο.Σ.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ
0,00 €
7,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛ.Α.Δ.Α.
2
ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
5
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
60.000,00 €
0,00 €
 
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
100.000,00 €
0,00 €
 
7
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
70.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
260.000,00 €
3,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
50.000,00 €
0,00 €
 
2
ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λ.π.
60.000,00 €
0,00 €
 
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 
10.000,00 €
0,00 €
 
4
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
45.000,00 €
0,00 €
 
5
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
60.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
225.000,00 €
0,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
2
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ + Γ΄ ΦΑΣΗ)
0,00 €
1,00 €
Α.Σ.Δ.Α.
3
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2,3-4 & 5-6 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΕΙΡΗΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "Α. ΤΡΙΤΣΗΣ"
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
4
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
5
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΟΥΣ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
6
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 543
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
20.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
8
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
150.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
9
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ)
200.000,00 €
0,00 €
 
10
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
11
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
50.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
12
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
200.000,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
13
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΩΝ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
14
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
15
ΑΠΟΞΙΛΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
16
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
10.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
18
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ)
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
19
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΟΧΗ
100.000,00 €
0,00 €
 
20
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
45.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
21
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.
22
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
0,00 €
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α. (Α.Σ.Δ.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
800.000,00 €
18,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ κ.α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
50.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
50.000,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
110.000,00 €
3,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.625.000,00 €
37,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα