Ενίσχυση Απόρων Οικογενειών με Τρόφιμα

Ενίσχυση απόρων οικογενειών  με τρόφιμα, για τα Χριστούγεννα 2012
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας, πρόκειται να υλοποιήσει στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, το πρόγραμμα ενίσχυσης με τρόφιμα, οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσκολία.
Οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ι. Μέρλα & Δημοκρατίας, παλαιό δημαρχείο Αγίων Αναργύρων, τηλ. 213-2039933), έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται είναι:
1.     Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012 ή Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που στο ίδιο νοικοκυριό μένουν και άλλα ενήλικα μέλη, απαιτείται και φορολογική δήλωση αυτών. 
3.     Αντίγραφο του E9 ( όπου δικαιολογείται η ύπαρξη μόνο πρώτης κατοικίας)
4.     Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
5.     Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.     Φωτοτυπία βιβλιαρίου απορίας (πρώτη σελίδα και σελίδα με την θεώρηση) – αν υπάρχει.
7.     Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση οικονομικά κριτήρια και δικαιούχοι θα οριστούν όσοι διαθέτουν εισόδημα έως 5.000 €, με προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων υπερβεί τον αριθμό των εξυπηρετούμενων που μπορεί να καλύψει ο Δήμος, θα γίνει επιλογή με αυστηρά οικονομικά κριτήρια.
                
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης
                                                                             
                                                                                Νίκος Παντελιάς

Share this post