ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Με την υπ' αριθ. 67.4.4/1-4-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την απόκτηση από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού τμήματος του Ο.Τ. 226, που είναι χαρακτηρισμένος ως “χώρος πλατείας” επί των οδών Ευαγγελιστρίας, Ξάνθης και Ηπειρωτών στην περιοχή “Άτταλος” της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

Η συνολική δαπάνη ύψους 281.840,00 Eυρώ καλύπτεται πλήρως από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ στο πλάισιο του Χρηματοδοτικού Προγραμματος ''Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013'' .

Το πρόγραμμα μέσω της αποζημίωσης κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων επιλύει το πρόβλημα έλλειψης ελεύθερων - Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου και συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις Πόλεις. Έτσι, διασφαλίζεται αφενός μεν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο μέσω της βελτίωσης της αναλογίας του δομημένου προς τον αδόμητο χώρο, αφ' ετέρου δε η απόκτηση και απόδοση σε κοινή χρήση διατηρητέων κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία μέσα στον ιστό των πόλεων.
 

Share this post