ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               Αρ. Πρωτ. 42715

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα                                        

Τ.Κ. 13561                                                             

Τηλ. 213-2039914-915                                                            

Πληροφορίες : Β.Σταγάκη- Κ.Πατρελάκη

E-mail: patrelaki@0087.syzefxis.gov.gr 

                                                                                       ΠΡΟΣ:κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

         1. κ. Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία                                1. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

   2. κ. Παπαγεωργίου Περικλής                                 2 .ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 3. κ. Πότσης Ζήσης                                                  3. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       

4. κ. Τσελέκας Πολύδωρος                                       4. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         

5. κ. Ψαρρός Άγγελος                                               5.ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 6. κ. Μπιζά Αφροδίτη

 7. κ. Κατσαντώνης Δημήτρης

8. κ. Νταηλάκης Νικόλαος
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 39η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ.μστο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1) Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για χορήγηση

     στοιχείων μέσων ηλεκτρονικού αρχείου από ΔΕΔΔΗΕ

2) Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

3) Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύνταξης πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής για τη

     μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Καματερού

4) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης

     αποτελεσμάτων αυτών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2015

5) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2015

6) ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών μας

 

                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

                                                                                   

                                                                                          ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Μοιράσου την σελίδα