ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 20- 05-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 12

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 210-23.13.338 / 2132039950-3
Φαξ. 210-23.80.646                                            

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης

1.      ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     

2.      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3.      ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ                            

4.      ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        

5.      ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              

6.      ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

7.      ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

8.      ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              

9.      ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

10. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                   

11. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ        

12. ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΕΦΗ                   

13. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                

14. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.      

15. ΤΕΤΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                     

 
                            Κοιν.:      Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                    Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 06η/2015 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 2ος όροφος) την 27η του μηνός ΜΑΙΟΥ   2015, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 14:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 
                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    27/05/2015  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

 ΑΡ. ΠΡ.12/20-05-2015     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
 
1.       

 Αποδοχή & κατανομή ποσού “74.223,79€”(α΄κατανομή έτους 2015) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων των σχολείων α΄θμιας εκπαίδευσης έτους 2015 .

 
2.       

 Αποδοχή & κατανομή ποσού “74.223,79€”(β΄κατανομή έτους 2015) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων των σχολείων α΄θμιας εκπαίδευσης έτους 2015 .

 
3.       

 Αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων των σχολείων για το α΄ εξάμηνο έτους 2015.

 
4.       

Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείων σε σχολεία του Δήμου μας.

·         3ο Δημ.Σχολείο Αγ.Αναργύρων

·         7ο Δημ.Σχολείο Αγ.Αναργύρων

·         3ο Δημ.Σχολείο Καματερού

·         4ο Δημ.Σχολείο Καματερού

·         7ο Δημ.Σχολείο Καματερού

·          

5.       

 Παύση προκηρύξεων διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων & παράταση της υπάρχουσας σύμβασης.

·         6ο Δημ.Σχολείο Αγ.Αναργύρων

·         8ο Δημ.Σχολείο Αγ.Αναργύρων

 
6.       
 

 Έγκριση δωρεάς καθιστού ποδηλάτου από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού στο ίδρυμα “Η Θεοτόκος”.

7.       

  Παραχώρηση Σχολικού Χώρου :

 

·        5ο-10ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων.

 
 
 
 
 

Share this post