ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 27-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 33221

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 1-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 1-12-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  33221/27-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                

 

1.      ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

2.      ΄Εγκριση πρακτικού επιτροπής μείωσης δημοτικών τελών για ΑμεΑ, πολύτεκνους και απόρους (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ. Παπαναγιωτάκη)

3.      Δωρεάν ταφή του άπορου δημότη μας Δημητρίου Γλυκογιάννη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών κ.Παντελιάς)

4.      Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ.Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

5.      Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου μας, για το έτος 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ.Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

6.      Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μηνών  για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ.Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

7.      Συμπλήρωση της με αρ. 106/15 αποφ. Δημ.Συμβ., σχετικά με διαγραφές από ΤΑΠ (εισηγήτρια Αντιδήμαχος Οικον.Υπηρεσιών κ. Παπαναγιωτάκη)

8.      ΄Εκπτωση 20% της οφειλής σε εισφορά σε χρήμα των οφειλετών που βεβαιώθηκαν στον κατάλογο με αρ.πρωτ. 116425/5/50215 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

9.      Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών για τα έργα: α) “Συντήρηση & επισκευή Σχολ. Κτιρίων Δ.Κ.Κ. (Α.Μ. 25/15) και β) “Αποκατάσταση βλαβών σε δομικά φέροντα και μη φέροντα στοιχεία στο συγκρότημα σχολικών κτιρίων, επί των οδών Ν.Πλαστήρα και Αγ.Αναργύρων, προς άρση επικινδυνότητας (Α.Μ.52/15) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

10.  ΄Εγκριση κατασκευής, αποδοχή της με αρ. 90/15 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Κατασκευή ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

11.  ΄Εγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου στο 1ο Γυμνάσιο Δ.Κ. Καματερού Αγίων Αναργύρων-Καματερού Ν.Αττικής” (Α.Μ. 66/15) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

12.  Αλλαγή μονοδρόμησης της οδού Υλίκης στη Δ.Κ.Κ., με είσοδο από Κ.Παλαμά και έξοδο προς οδό Γληνού (σχετ.αποφ. ΕΠΖ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

13.  Ορθή επανάληψη της με αρ. 150/15 αποφ. Δ.Σ. που αφορά αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας, στους: α) Κων/να συζ.Ι.Βρεττού και β) Αικατερίνη Δραβίλλα   (εισηγήτρια Αντιδήμαχος Οικον.Υπηρεσιών κ. Παπαναγιωτάκη)

14.  Τροποποίηση της με αρ. 274/15 αποφ. Δ.Σ. ως προς την ονομασία του έργου, με τίτλο: “SUMPNetwork” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ.Υπηρεσιών κ.Τσίρμπας)

15.  ΄Εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις απόρων δημοτών μας  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών κ.Παντελιάς)

16.  Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στο Δίκτυο A.F.E. - INNOVNET (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών κ.Παντελιάς)

17.   ΄Εγκριση Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την υλοποίηση του Προγράμματος “Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών κ.Παντελιάς)

18.  Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2015 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

19.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015 (εισηγήτρια Αντιδήμαχος Οικον.Υπηρεσιών κ. Παπαναγιωτάκη)

20.  Ενημέρωση – συζήτηση για το πρόβλημα ασυμφωνίας που παρουσιάζεται στους πίνακες για το Κτηματολόγιο, αναφορικά με την Πράξη Εφαρμογής Σχεδίου για την γειτονιά 2  - Δ.Κ.Κ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.κ.Καμαρινόπουλος)

                 

 

 

 

 

   

 

Share this post