ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     13/01/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      αρ.πρωτ.1569 /2012
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα
ΤΗΛ…2102313338/2102384504
ΦΑΞ.   2102316017
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες
(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,
όπως ο Πίνακας διανομής)
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                             1. κ. Δήμαρχο
                                                                             
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
Καλείστε να προσέλθετε στη 01η /2012  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 19η  του μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                                                     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
                                                              Καματερού
 
 
 
                                                                  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης  /2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 19/01/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ
1569-13/01/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο  «Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού και γενικά συναλλασσομένων δημοτών με τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
 
ΘΕΜΑ 2Ο «Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ»  επί της οδού Γούναρη & Παπαδιαμάντη αρ.40-Καματερό, αίτηση της κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
1.        ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                     9.       ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     10.       ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΣΒΑΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
4.        ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5.        ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.        ΞΥΠΤΕΡΑ ΜΠΟΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
7.        ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.        ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
 
 

Share this post