ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    23/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   αρ.πρωτ.    1997/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα

ΤΗΛ…2102313338/2132039950
ΦΑΞ.   2102380646
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες

(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,

όπως ο Πίνακας διανομής)

 

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                             1. κ. Δήμαρχο

                                                                            

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

       Καλείστε να προσέλθετε στη 2η /2015 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 29η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ    2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
 
 

                                                                     H Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                              Καματερού

 
 
 
                                                              ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης  /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

29/01/2015   ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ

Αρ.πρωτ. 1.997/23-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 
 
Α/Α
ΘΕΜΑΤΑ

1.       

Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν – προτάσεις για την σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου.

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

1.        ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ                                                             9.       ΔΗΜΑΚΟΥ-ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΒΑΣ.

2.        ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             10.       ΛΥΤΡΑ-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΙΑ

3.        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΚΟΚΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

4.        ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

5.        ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

6.        ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7.        ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

8.        ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΝΟΣ

 
 

Μοιράσου την σελίδα