Νέες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Νέες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Υλοποιούνται σε συνεργασία με την ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ» και την «Εργοερευνητική»
Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων επωφελουμένων από 19 Μαρτίου 2013 – 9 Απριλίου 2013 .
 
 
Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης. Οι δομές αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που υλοποιείται από την  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με την Εργοερευνητική και με τη σύμπραξη των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θέλουν να εγγραφούν ως ωφελούμενοι/ες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό Φαρμακείο, στη Δομή παροχής συσσιτίου ή στο Δημοτικό Λαχανόκηπο θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος δικαιούχων.
Οι Δομές αναλυτικά:
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου  είναι η υποστήριξη της σίτισης 100 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριμένου τεμαχίου/οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού, καθώς και η προσφορά ποσοστού 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο γεωργικής παραγωγής που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στον συνεργατισμό και θα υλοποιεί τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή και της οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
Μέσω του Δημοτικού Λαχανοκήπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης στις οικογένειες που θα συμμετάσχουν, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Σκοπός του κοινωνικού παντοπωλείουείναι η παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Κοινωνικό Φαρμακείο.
Σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου είναι η κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη και η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο-προνοιακή τους αποκατάσταση. Τα εξυπηρετούμενα άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη Δομή.
Παροχή συσσιτίου.
Σκοπός της Δομής παροχής συσσιτίου είναι η κάλυψη της ανάγκης σίτισης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά στα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου .
Επίσης στα τηλέφωνα: 213 2039921, 210 2473733, 213 2038804, 213 2038801, 210 2411700-703, 210 8815310
 
 
 
 

Share this post