ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι  22-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.  10149

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            

 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 17.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

26-4-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

10149/22-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

 

                

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες που εκφράζουν την αντίθεση των πολιτών  στην προωθούμενη Συνθήκη Διεθνούς Εμπορίου TIPP

 

2.      ΄Εγκριση 1ου Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών σε δομικά φέροντα και μη φέροντα στοιχεία στο συγκρότημα σχολικών κτιρίων, επί των οδών Ν.Πλαστήρα & ΑγίωνΑναργύρων, προς άρση επικινδυνότητας” με Α.Μ. 52/2015 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κατσιμάρδος)    

               

3.      Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση -κατασκευή Δημοτικής οδοποιίας” Α.Μ. 23/2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κατσιμάρδος)

 

4.      Διαχειριστική / διοικητική επάρκεια του Δήμου, για τη νέα Προγραμ. Περίοδο 2014-2020  (εισηγητής  Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κατσιμάρδος)

 

5.      Επικαιροποίηση της με αρ. 91/11 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με κοπές δένδρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

6.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κατσιμάρδος)

 

7.      Εγκριση σύνταξης μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη οριστικής μελέτης αγωγού ομβρίων Λ.Δημοκρατίας” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κατσιμάρδος)

 

8.      Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση λακκουβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου» (Α.Μ. 32/2008) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

9.      Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων» (Α.Μ. 91/2010),(εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

10.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου» (Α.Μ. 37/2011),(εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

11.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα Α.Π.Ε., δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 11ο Δημοτικό & 1ο Νηπιαγωγείο του Δημου Αγ. Aναργύρων - Καματερού (Υλοποίηση έργων ΑΠΕ & ΕΞΕ - Έργα δημοσιότητας / ευαισθητοποίησης)» (Α.Μ. 52/2012),(εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

12.  Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την "Προμήθεια υλικών για το τεχνικό συνεργείο (Οικοδομικά-Οδοποιίας)" για την Ομάδα 4Α και 4Β της αριθ. 20/2016  Μελέτης του Δήμου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

13.   Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την "Προμήθεια υλικών για το τεχνικό συνεργείο (Οικοδομικά-Οδοποιίας)" για την Ομάδα 5 της αριθ. 20/2016 Μελέτης του Δήμου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

14.  Κατανομή ποσού 136.854,41 € , στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους (Β' δόση 2016) – (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ.Τσίρμπας)

 

15.  Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων, για την τρέχουσα σχολική χρονιά – σχετ. οι αρ. 3 και 4/2016 αποφ. Δ.Ε.Π.(εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ.Τσίρμπας)

 

16.  Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου και γνωμοδότησης για τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ.Τσίρμπας)

 

17.  Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τη δημιουργία τμημάτων ένταξης σε σχολεία του Δήμου μας (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ.Τσίρμπας)

 

18.  Πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα: “Γιορτή Αγ.Γεωργίου 2016” και δέσμευση πίστωσης (εισηγητής  εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Πολιτισμού κ.Παπαγεωργίου)

 

19.  ΄Εγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, έτους 2015 (εισηγητής Πρόεδρος Α΄θμιας Σχολ.Επιτρ.κ.Ρέππας)

 

20.   ΄Εγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, έτους 2015 (εισηγητής Πρόεδρος Β΄θμιας Σχολ.Επιτρ.κ. Καμαρινόπουλος)

 

21.  ΄Εγκριση καταστροφής υλικού του 1ου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων (εισηγητής Πρόεδρος Β΄θμιας Σχολ.Επιτροπής κ.Καμαρινόπουλος)

 

22.  Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (αποψιλώσεις κοινοχρ.χώρων Δ.Κ.Κ.) - (εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.Ελαιοτριβάρης)

 

23.  Επανεξέταση τροφείων νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

24.   Διαγραφές και διορθώσεις σε βεβαιωτικούς καταλόγους π.ο.ε., από χρεώσεις σχετικά με την Πράξη Εφαρμογής στην γειτονιά 2 -΄Ατταλος της Δ.Κ.Κ.   (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών  κ.Παπαναγιωτάκη) 

 

25.  Διαγραφές από οφειλές Τ.Α.Π.  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

26.   Διαγραφή ποσών για κλήσεις Κ.Ο.Κ.  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

27.  Διαγραφή ποσού από χρέωση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος, στο όνομα Ζαφειρόπουλος Αντώνιος  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

28.  Επιστροφή ποσού 50,82 € στον κ. Αλιμπέρη Μιχαήλ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

29.  ΄Εγκριση Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο μας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών    κ.Παπαναγιωτάκη)

 

30.   Σχετικά με τη μη πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου μας, από 28-4-2016 ως και 4-5-2016  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών    κ.Παπαναγιωτάκη)

 

31.  Περί «Προμήθειας ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου, Βρεφονηπιακών σταθμών και Δ/νσης Περιβάλλοντος»,ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.790,43€, με Φ.Π.Α. 23% Αρ. Μελέτης 26/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

32.  Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2016) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

33.  Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2016) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 

34.  ΄Εγκριση αιτήσεων δημοτών εξώδικων συμβιβασμών για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.4315 (σχετ. οι αρ. 217/2015 και 57/2016 Α.Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος  κ.Παπαναγιωτάκη)

 

35.  Παραχώρηση χρήσης του κινηματογράφου “Μελίνα”, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για διαλέξεις και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δ.Κ.Κ. (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κ. Παπαναγιωτάκη)

 

36.  Ενημέρωση που αφορά τη σύνδεση περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού με την Λ.Θηβών και Λ. Φυλής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

37.  3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Κατσιμάρδος)

 

38.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)

 

             Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

Share this post