Σε Δημόσια Διαβούλευση το "Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια" του Δήμου

Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση
το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια»
του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού
στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων»
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός των διοικητικών του ορίων, κατά 20% έως το 2020. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο υπέγραψαν Δήμαρχοι από την Ευρώπη, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» έως το 2020, και το οποίο συνίσταται στην επίσημη δέσμευση των πόλεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.  
 
Σύμφωνα με τη Βασική Απογραφή Εκπομπών, το 2005 (έτος βάσης) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού εκπέμφθηκαν συνολικά 1.075.440,08 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 0,66% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό, 41,83% από τον οικιακό τομέα, 48,95% από τον τριτογενή τομέα και 8,55% από τα ιδιωτικά οχήματα.
 
Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.
Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 24,2%, των δημοτικών οχημάτων κατά 33,7%, του οδοφωτισμού κατά 43,4%, των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 19,6% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 21,3%. Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 20,5%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.
 
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :
1) Γιάννης Πολυζωγόπουλος, Προϊστάμενος Έργων Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ. 213-2023615
2) Ιωάννα Λεγάκη, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, τηλ. 213-2023681
 
 To "Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια" βρίσκεται στις Ανακοινώσεις του ιστότοπου του Δήμου.
Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης : από 27/08/2012 έως 10/09/2012 

Μοιράσου την σελίδα