ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  16- 10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  297
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 213 2039950
         210-2313338
Φαξ. 210-2316861                                              
         210-2316017                                                                 
                                                                              ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης
                                                           1.  Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος
                                                2.  Καλτέκη Ευθυμία
                                                     3. Νταηλάκης Νικόλαος
                                               4.  Τσάβαλος Ζήκος
                                                               5.  Αλεξανδροπούλου Μαρίνα
                                            6.  Κατσέλη Κάτια
                                                    7.  Δημόκας Σπυρίδων
                                                                8.  Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
                                                              9.  Δημητρόπουλος Ανδρέας
                                                         10. Περουλάκης Δημήτριος
                                                    11. Δρόσος Ελευθέριος
                                                     12. Γιαμαλάκης Μιχάλης
                                               13. Κατσούδα Χαρά
                                                 14. Καψής Δημήτριος
 
                            Κοιν.:     Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                                        Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Στάθη
                                                                                                
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2012 έκτακτη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 3ος όροφος) την 17η του μηνός Οκτωβρίου   2012, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
                                                                                                            ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
 ΑΡ. ΠΡ. 297 / 16-10-2012     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
1
Κατακύρωση διαγωνισμού της 15/10/2012 για το κυλικείο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post