Δράαεις και μέτρα για την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
Την Τετάρτη 4-5-2011  και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού συγκλήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 Παρόντες ήταν:
1)    Ελαιοτριβάρης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
2)    Αμανατίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
3)    Γεωργόπουλος Τάκης, εκπρόσωπος του ΑΣΔΑ
4)    Γκάτσης Χρήστος, εκπρόσωπος του Δασαρχείου Αιγάλεω
5)    Μυτιλούδης Δημήτρης, Υπ. Β’ Α.Τ. Καματερού
6)    Καλούλης Γεώργιος, Υπ. Α’ Α.Τ. Αγ. Αναργύρων
7)    Τραχανάς Ματζουράνης, Δημοτικός Αστυνομικός
8)    Φουντάς Γεώργιος, από την ομάδα εθελοντών Καματερού
9)    Αποστολόπουλος Νέστωρ, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
10)                 Ντόκος Γεώργιος, υπάλληλος της Διαχείρισης Περιβάλλοντος
11)                 Λάμπος Γεώργιος εκπρόσωπος του 301 Ε.Β.
12)                 Mούσιος Κων/νος Δ/ντης Τ.Υ. του Δήμου.
 
 Προήδρευσε ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ελαιοτριβάρης.
Στη συζήτηση παρουσιάστηκε το μνημόνιο ενεργειών με τα μέτρα και τις δράσεις πρόληψης & ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών του Δήμου.
Στη συνέχεια το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε (λόγω εποχής) στην αντιπυρική προστασία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και αναφέρθηκαν στον τρόπο συνδρομής τους.
 Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στα εξής:
Α) Το 301 Ε.Β. θα βοηθήσει με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οχήματα (π.χ. υδροφόρα), εφόσον διαταχθεί από την ανώτερη διοικητικά αρχή της.
Β) To Δασαρχείο λόγω μειωμένων πιστώσεων δεν θα μπορέσει ν’ αποκαταστήσει όλο το δίκτυο των δασικών δρόμων που έχουν υποστεί νεροφαγώματα και άλλων ειδών ζημιές, αν και έχει έτοιμες τις συγκεκριμένες μελέτες.
Γ) Ο ΑΣΔΑ εκτός των αποψιλώσεων στις παρυφές του Ποικίλου όρους στις οποίες προβαίνει ετήσια, θα συνδράμει με τα μηχανήματά του και σε αποκατάσταση διαβατότητας ορισμένων δασικών δρόμων, αλλά και με οχήματά του θα συμβάλλει στη περιφρούρηση χώρων αρμοδιότητάς του.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΔΗΜΟΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &        ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στη προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
 Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
 Αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 
 
                 1. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
 
     Α) Πλημμύρες εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στους     χειμερινούς μήνες, οπότε προκύπτει ανάγκη να δρομολογηθούν έργα και δράσεις που θα  συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
 
 
         1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.
         2) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ.
3) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.
4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
 
 
§         ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (γεφυράκι)
§         ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΣΥΡΟΥ
§         ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ (γεφυράκι)
§         ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ & ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
§         ΓΟΥΝΑΡΗ
§         ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
§         ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & Κ. ΠΑΛΑΜΑ
§         Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 
Β) Οι χιονοπτώσεις δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις που όντας έντονες, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη περιοχή μας.
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
 
§         ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΑΛΟΥ
§         ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
§         ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ
§         ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
α) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ
 
 1. Καθαρισμός οδών με πρόσβαση στα σχολεία –Κ.Α.Π.Η –Νεκροταφεία-Δημόσιες 
        Υπηρεσίες
 1. Καθαρισμός κεντρικών αξόνων Δήμου – οδοί: Δημοκρατίας-Αγίων Αναργύρων –       
      Σ. Βενιζέλου-Ν .Πλαστήρα- Φυλής- Γούναρη- Κ. Παλαμά- Αγ. Νικολάου- Παπάγου.
      Ο καθαρισμός θα γίνει χωρίς χρήση νερού . Τα μηχανήματα εκχιονισμού θα είναι της       Περιφέρειας. Ο Δήμος διαθέτει πολυμηχάνημα παραχωρηθέν από τον ΑΣΔΑ που μια από τις λειτουργίες του είναι και ο εκχιονισμός και η διασπορά αλατιού καθώς και μηχανήματα έργου JCBπου θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για διανοίξεις δρόμων.
 
 
 β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ
 
Ρίψη αλατιού στους κεντρικούς δρόμους με δυνατότητα ρίψης και σε άλλους δρόμους . Το αλάτι θα το πάρουμε από ΑΣΔΑ- Νομαρχία – Ελεύθερο εμπόριο με φορτηγό του Δήμου.
 
Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού θα υπάρχει άμεση συνεργασία με Τροχαία - Αστυνομικό τμήμα – Πυροσβεστική και Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 
 
                                         
                                        2. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
 
 
                                       ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 
 • ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΩΝΑ, ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΤΤΑΛΟΥ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
 • ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : α) περιφερειακός δρόμος που οδηγεί στην Πετρούπολη και ξεκινά από την οδό Αγ. Νικολάου, β) περιφερειακός δρόμος που οδηγεί στο Ποικίλο Όρος και ξεκινά από την οδό Ιερού Λόχου.
 
 • Οι υδροφόρες του Δήμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για γρήγορη κατάσβεση ή για γρήγορη τροφοδοσία με νερό των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 
 
                                 
                                        3. ΣΕΙΣΜΟΙ
 
 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
Σε περίπτωση καταστρεπτικού σεισμού στην περιοχή μας εφαρμόζεται το παρόν σχέδιο και ειδικότερα:
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.Άμεση σύσκεψη του τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στον ελεύθερο χώρο της Δ/σης περιβάλλοντος, οδός Λ. Δημοκρατίας και Μπίμπιζα, στα λυόμενα κτήρια της Δ/σης .
2.Ενημέρωση και συνεννόηση με Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας, Τροχαία , Αστυνομία και Πυροσβεστική για συντονισμένες ενέργειες .
3.Ενημέρωση Δημοτών (ήδη ο Δήμος προσπαθεί να τοποθετήσει ασύρματα μεγάφωνα σε κάθε γειτονιά του Δήμου ώστε να μπορεί να ενημερώνει τους Δημότες σε έκτακτες περιπτώσεις) για αποφυγή πανικού ώστε με ελεύθερο οδικό δίκτυο να προσφερθούν πρώτες και αναγκαίες βοήθειες.
 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 
Πρώτη συγκέντρωση Δημοτών των οποίων τα σπίτια έχουν πάθει ζημίες σε χώρους συνάθροισης κοινού, ήτοι σε όλες τις πλατείες του Δήμου μας όπου και θα γίνει πρώτη ενημέρωση από υπαλλήλους του Δήμου.
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ
 
Δημιουργία χώρων καταυλισμού στους χώρους:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
α) Ελεύθερος χώρος πίσω από το νεκροταφείο Αγ. Αναργύρων, οδός Δημοκρατίας και Μαραθωνομάχων.
β) Ελεύθερος χώρος επί των οδών Λ. Δημοκρατίας και Μπίμπιζα.
γ) Πευκώνας έναντι Δημαρχείου
δ) Γήπεδο ποδοσφαίρου
ε) Πλατεία Κοκκινόπουλου
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ελεύθεροι χώροι που ορίζονται μεταξύ των οδών:
α) Αισώπου, Κολχίδος & Ακροναυπλίας
β) Ρήγα Φεραίου, Ανοίξεως & Νεμέας
γ) Ζέρβα, Σκοπέλου, Κυκλάδων, Πιπίνου.  
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ
 
1) Άμεση οργάνωση συνεργείων από Μηχανικούς του Δήμου μας για επιτόπιο πρώτο έλεγχο των οικοδομών με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση των οικοδομών τους .
2) Καταγραφή ζημιών και παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη.
 
Συνεχής συνεννόηση του τοπικού συντονιστικού οργάνου με Γ .Γ Πολιτικής Προστασίας για προσφορά οποιαδήποτε μορφής βοήθειας στους πληγέντες ανάλογα με τον βαθμό καταστρεπτικότητας του σεισμού.
 
 
 
 
 
 
                                 
                                        4.ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 
Σε περίπτωση καύσωνα παρέχεται η δυνατότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, παιδιά, κλπ) να φιλοξενούνται σε κλιματιζόμενους δημοτικούς χώρους δηλ Δημοτικά Καταστηματα, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ.
 
1.       Οι κλιματιζόμενοι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν πολίτες σε περίπτωση καύσωνα είναι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
·          ΚΑΠΗ – Ν Πλαστήρα 107 & Κλεισούρας (τηλ. 2102637844)
·          ΚΑΠΗ – Πλαπούτα 62 (τηλ. 2102316100)
·          ΚΑΠΗ – Αριστείδου & Ρούζβελτ 2 (τηλ. 2102614033)
·          ΚΑΠΗ – Καζαντζάκη 8 & Ανδρονίκου (τηλ. 2108542773)
·          Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημοκρατίας & Μέρλα (τηλ. 2132039900)
 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
·         Δημοτικό υποκατάστημα - Λ. Φυλής 54 (τηλ.2132023600)
·         ΚΑΠΗ - Β. Γεωργίου 13 (τηλ. 2102315240)
·         ΚΑΠΗ– Πίνδου 32 (τηλ. 2102316340
·         ΚΑΠΗ – Μ. Ασίας 2-4 (τηλ. 2102382922)
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ως μέλη του Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τους:
 
1)     Σαράντης Νικόλαoς. Δήμαρχος
2)      Ελαιοτριβάρης Ιωάννης. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
3)     Αμανατίδης Νικόλαος. Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
4)     Γεωργόπουλος Τάκης. εκπρόσωπος του ΑΣΔΑ
5)     Κοροτζής Κωνσταντίνος. 10ς Πυροσβεστικός Σταθμός
6)     Γκάτσης Χρήστος. εκπρόσωπος του Δασαρχείου
7)     Μυτιλούδης Δημήτριος. Υπ. Β’ Α.Τ. Καματερού
8)      Καλούλης Γεώργιος. Υπ. Α’ Α.Τ. Αγ. Αναργύρων
9)     Μούσιος Κωνσταντίνος. Διευθυντής Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
10)Τραχανάς Μαντζουράνης. Δημοτική Αστυνομία.
11)Βαμβακάρης Κωνσταντίνος. Ομάδα εθελοντών Αγίων Αναργύρων
12)Φουντάς Γεώργιος. Ομάδα εθελοντών Καματερού.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζονται προβλήματα Πολιτικής Προστασίας η επικοινωνία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς που θα παρέξουν την αρωγή τους θα είναι ως εξής:
 
 1. Συντονιστικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 2103359900, εκάστοτε αξιωματικός υπηρεσίας.
 2. 10ς Πυροσβεστικός Σταθμός, Διοικητής Κος Κοροτζής, 2105790102
 3. Δασαρχείο, Γκάτσης Χρήστος, 2105316690
 4. ΑΣΔΑ, Γεωργόπουλος Τάκης, 2105745820 Εσωτ.. 141, 6978160670.
 5. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, 2102611392-2102693404, Υπαστυνόμος Α’ Καλούλης Γεώργιος
 6. Αστυνομικό Τμήμα Καματερού , 2102322260-2102318606-2102388993 Υπαστυνόμος Β’ Μυτιλούδης Δημήτριος
 7. Ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίων Αναργύρων, Βαμβακάρης Λεονάρδος, 6972429604.
 8.  Ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Καματερού, Φουντάς Γεώργιος,    6977447439
 9. 301 Εργοστάσιο Βάσης, Λάμπος Γεώργιος, 2102611734.
 
 
 
 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι Δήμου)
 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                  ΤΣΟΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                          
      ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ             ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
      ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 
      ΦΑΛΙΕΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ                               ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 
ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
 
     ΚΙΤΣΟΣ ΦΑΝΗΣ                                             ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
     ΓΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ
     ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
     ΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                       ΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ                                     ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
     ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                              ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
     ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
     ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     ΓΚΑΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
 
 
 
 
                                                           ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
                                                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                                             & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 

Share this post