ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ

                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 14/06/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ. 1038
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας & Ιωαν. Μέρλα
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 2132039995
Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου
 e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ» & «ΟΡΦΕΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
 
Σύμφωνα με την με αριθ. 157/2012 απόφαση Δ.Σ προσκαλεί οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης χωρίς καμία επιβάρυνση του Οργανισμού για χρονικά διαστήματα τριών (3) ετών κατ΄ αρχήν, των δημοτικών κινηματογράφων «Μελίνα» και «Ορφέα» μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, με τους παρακάτω όρους:
 
Δωρεάν προβολές για τους δημότες κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη (δύο  καθημερινά).
Τις υπόλοιπες ημέρες (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), οι κινηματογράφοι θα λειτουργούν με μειωμένο εισιτήριο ποσού τεσσάρων (4) ευρώ, για τους δημότες.
Τα έργα που θα προβάλλονται θα είναι προσφάτων παραγωγών.
Κατά την χειμερινή περίοδο και για το διήμερο Σάββατο-Κυριακή, θα πραγματοποιείται φεστιβάλ παιδικών ταινιών με ειδική τιμή εισιτηρίου 1,5 ευρώ για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα πραγματοποιούνται θεματικά αφιερώματα σε «ιερά τέρατα» της 7ου Τέχνης.
Το πρόγραμμα των προβολών και οι προβαλλόμενες ταινίες, θα διαφημίζονται υποχρεωτικά σε όλο τον ημερήσιο τύπο και τα περιοδικά, με δαπάνες του διαχειριστή.
Οι χώροι των κινηματογράφων θα διατίθενται για εκδηλώσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, των Σχολείων, των ΚΑΠΗ, για ζωντανές ή μη μουσικές εκδηλώσεις διαφόρων ειδών μουσικής (ροκ, μπλουζ, λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα κ.λπ) θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π οιουδήποτε κοινωνικού φορέα, κατά την κρίση του Δήμου και αφού υπάρξει συνεννόηση και προγραμματισμός με τον διαχειριστή. Για τις εκδηλώσεις αυτές θα παρέχεται πλήρης τεχνική και ηχητική κάλυψη από πλευράς του διαχειριστή. Τα κυλικεία θα παραμένουν ανοικτά και θα λειτουργούν κανονικά κα΄τα την διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών.
Ειδικότερα για τα σχολεία του Δήμου μας , θα πραγματοποιούνται δωρεάν ειδικές πρωϊνές προβολές με ταινίες κατάλληλου περιεχομένου για την κάθε ηλικία. (Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ταινίες κινουμένων σχεδίων μεταγλωττισμένες για τα νηπιαγωγεία και τις πρώτες τάξεις των δημοτικών σχολείων, εκπαιδευτικές προβολές με ταινίες για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την Τέχνη για τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και κυρίως του Γυμνασίου και ταινίες με κατάλληλο περιεχόμενο για θέματα που προβληματίζουν τους εφήβους, όπως ναρκωτικά, AIDS κ.λπ).  
Ο διαχειριστής θα αναλάβει αποκλειστικά το κόστος λειτουργίας και την λειτουργία των χώρων των κινηματογράφων και των κυλικείων τους. Θα είναι υπεύθυνος για: α) το κόστος και την καταβολή των ποσών της ενοικίασης των ταινιών, β) της μεταφοράς τους, γ) της μισθοδοσίας του μηχανικού θαλάμου προβολής, του ταμία και του προσωπικού του κυλικείου μετά των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, δ) το κόστος διαφημίσεως του προγράμματος προβολών στον ημερήσιο τύπο και τα περιοδικά ε)το διαφημιστικό υλικό των ταινιών, στ) το κόστος καθαρισμού των χώρων σε καθημερινή βάση και το κόστος συντηρήσεως των όλων χώρων, τις δαπάνες μηνιαίως της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, καθώς και τις δαπάνες πετρελαίου, ζ) το κόστος της οιασδήποτε διαφημίσεως για την προβολή του Δήμου μας (πανό, έντυπα κ.λπ), σε σχέση με τις προβαλλόμενες ταινίες ή και τον όλο χώρο.
Με το συμφωνητικό που θα υπογραφεί θα γίνει και πλήρης καταγραφή των κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού που θα παραχωρηθεί στον διαχειριστή, συνταχθησομένου σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως-παραλαβής το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα του συμφωνητικού. 
Η διάρκεια της παρούσης συμφωνίας θα είναι τριετής από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και για τρία χρόνια με πρόβλεψη ανανέωσης για επί πλέον τρία (3) χρόνια.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο διαδύκτιο, σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αττική , καθώς και σε εμφανή σημεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.
 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αυστηρά επαγγελματίες του είδους, με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό,   θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της δημοσιεύσεως στον ημερήσιο τύπο, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ  Λεωφ. Δημοκρατίας και Ιωαν. Μέρλα (παλαιό Δημαρχείο) δεδομένου του κατ΄ επείγοντος της λειτουργίας των κινηματογράφων, αφού η θερινή περίοδος έχει αρχίσει.
            Οι προσφορές που θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή του Οργανισμού, η οποία θα συνεδριάσει γι΄ αυτό το σκοπό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας καταθέσεως των προσφορών των ενδιαφερομένων.
            Μετά από την επιλογή του διαχειριστή θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι προαναφερθέντες όροι της παρούσης-εντός προθεσμίας δυο (2) ημερών από την ανακήρυξη της.
            Αν δεν προσέλθει ο ανακηρυχθείς εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε θα κληθεί ο επόμενος και εν τη αρνήση αυτού ο επόμενος κ.ο.κ
 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ 

Share this post