ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Φίλες και Φίλοι Συνδημότες,

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2019.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Αφορά, δηλαδή, τόσο έργα και δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στην πόλη όσο και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου σαν υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός είναι κορυφαία πράξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οφείλει να εκφράσει τις συλλογικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η δημοτική αρχή οφείλει στη φάση εκπόνησης του σχεδιασμού να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων: Υπηρεσιών, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Παραγωγικών & Επιστημονικών Φορέων, Οργανώσεων πολιτών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Φάση εκπόνησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου - Οράματος του Δήμου και πριν το στάδιο της διαβούλευσης έχουν προγραμματιστεί: συνεργασίες με όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, επιτόπιες συναντήσεις με τα Δ.Σ. των Τοπικών Κοινοτήτων σε κάθε Δημοτική Ενότητα, συνεργασία και ενημερωτική συνάντηση με όλους τους Παραγωγικούς και Αναπτυξιακούς Φορείς της πόλης και του όμορους Δήμους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, θα ολοκληρωθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι δικές σας απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις μέσω του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

Προτεραιότητά μας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα καίρια ζητήματα και προβλήματα του Δήμου μας και για το λόγο αυτό, θεωρούμε τη συμμετοχή σας πολύ σημαντική.

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας στο ilegaki@agankam.gov.gr μέχρι την Δευτέρα 12/01/2015.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.   

 
Με εκτίμηση,
 Ο Δήμαρχος
       Νίκος Α. Σαράντης

 

1)Ποιο νομίζετε ότι είναι ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ το οποίο πρέπει να υλοποιήσει η Δημοτική αρχή Αγίων Αναργύρων-Καματερού (για την πενταετία 2014-2019) και το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Αναφέρετε τέσσερα επιπλέον σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή (για την πενταετία 2014-2019):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Αναφέρετε τις προτάσεις σας για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δημοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την περίοδο 2014-2019

Share this post