ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

στην καταγραφή της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα

 

Πρώτος σε σειρά κατάταξης στην καταγραφή των δομών για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας  που διεξήγαγε η Περιφέρεια Αττικής βρέθηκε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της φτώχειας  (ΑΔΑ:7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ) περιγράφεται  πως στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα καταγράφηκαν 87 δομές, οι περισσότερες από τις οποίες  30 συνολικά ( ποσοστό 34%),  βρίσκονται στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού .

Η προαναφερθείσα πρωτιά του Δήμου μας είναι απόρροια της προτεραιότητας που δείχνει ο  Δήμος μας σε θέματα Κοινωνικής πολιτικής και κυρίως στις προσπάθειες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής να δημιουργηθούν Δομές που να προσεγγίζουν τα περισσότερα από τα πρωτεύοντα βιοτικά ζητήματα. Ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει μία ποικιλία δομών δημιουργώντας  ένα δίχτυ προστασίας για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες που «απλώνεται» πάνω από κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής.

Ο  Δήμος μας συνεχίζει να σχεδιάζει δράσεις που αφορούν τόσο τις ειδικές κοινωνικές ομάδες όσο και το γενικότερο πληθυσμό , προσπαθώντας να καταρρίψει τους φραγμούς που δημιουργεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Προσπαθούμε , λοιπόν, μέσα από προγράμματα και δράσεις να καλύψουμε , κυρίως, τις βασικές βιοτικές ανάγκες των συμπολιτών μας που λόγω των συνεπειών της κρίσης βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί η επιστημονική ομάδα που πλαισιώνει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής διέπονται από διεπιστημονικότητα και αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής : υγεία, παιδεία, τρίτη ηλικία, ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων συμπολιτών μας, ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση,  κλπ

Share this post