ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 23 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, δημοσιοποίησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες για τις θέσεις, τα δικαιολογητικά και τη μοριοδότηση επιλογής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, Γραφείο Τύπου ð Ανακοινώσεις.

Share this post