ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΑΓΙΩΝΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   25-02-2015


ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Με την παρούσα ανάρτηση, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, οεγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο, Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για τη Δημοτική Περίοδο 2014-2019. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, ο Δήμος, καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την υποβολή προτάσεων. Στη διαμόρφωση των αξόνων και των δράσεων που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2015-2019 είναι σημαντική η συνεισφορά των πολιτών αφού αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πολιτικής.
Η υποβολή προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί :

-        Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ilegaki@agankam.gov.gr ή

-        Εγγράφως στη διεύθυνση: ΓραφείοΠρογραμματισμού, Οργάνωσης, ΠληροφορικήςκαιΔιαφάνειαςΔήμουΑγίωνΑναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, 13561

μετηνένδειξη«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥΑΓΙΩΝΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο τηλ. 213-2023681, καΙωάννα Λεγάκη.

Share this post